30 دی 1396

 

 

 

 

 

 

 حسین مرتضوی

رییس اداره ارتباطات و امور بین الملل

 

* آدرس دفتر کار: ساری، بلوار آزادی، عمارت شهرداری، اداره روابط عمومی و اموربین الملل

* تلفن تماس: 01133516030

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

 شماره تماس

 

1

نیما باقرپورنسامی

کارشناس

33516117

 

2

سعید فاضلی

کارشناس

 33516126 

3

فهمیه خبیر
کارشناس  

4

محمّدجواد دیّانی

کارشناس

 33516030 

5

شروین وطنی

 کارشناس

 33516116 

6

سید حسین موسوی

کارشناس

 33358612 

7

علی دادگر

کارشناس

  

8

علی زاهدی

کارشناس

  

9

نیلوفر نامنی

کارشناس

 33516030 
 10 رضا هدایتی کارشناس  
11فاطمه زهرا زلیکانیکارشناس  

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید